.  
 
 
   
 
بازی شرک

داستان این بازی از قصر شاه هاروارد یعنی پدر فیونا و ملکه لیلیان یعنی مادر فیونا آغاز می شود. پدر فیونا برای اینکه مانع از عروسی دخترش با شرک شود دست به دامان یک پری به ظاهر مهربان می شود و پری بدجنس نیز تصمیم می گیرد به هر قیمتی که شده جای شرک را با پسرش یعنی پرنس چارمینگ عوض کند.
آن دو تصمیم می گیرند شرک های مشابه شرک اصلی خلق کرده و برای گمراهی پرنسس فیونا به داخل قصر بفرستند. و بعد از خوراندن داروی محبت به فیونا عقیده او را برای عروسی با شرک عوض کند. از طرفی پرنسس فیونا از رفتار پدر خود با شرک بسیار دلگیر شده بود، خود را در یکی از اتاق های قصر مخفی کرده بود تا هیچ کس از جای او خبر نداشته باشند. ولی فقط شرک اصلی می دانست فیونا در کدام اتاق مخفی شده. 

شرک که می خواست برای ملاقات با پرنسس به اتاق او برود به ناگاه متوجه می شود افرادی مثل او به دنبال فیونا می گردند..... از اینجای داستان به بعد به عهده شما بازیکنان گذاشته می شود. هر کدام از شما که شرک را دوست دارید و از داستانهای پریان لذت می برید چشمان خود را بسته و خود را در قصر پدر فیونا مجسم کنید. حالا هر کدام از شما که بتواند به این دو سوال پاسخ دهد 1- شرک اصلی کدام رنگ است؟ 2- پرنسس فیونا در کدام اتاق مخفی شده است؟ برنده این بازی خواهد شد.
 

 
قیمت:
 
   
 
  ©2009 Iranboardgames, All rights reserved.