مجله خبری

دسته بندی بازی ها

دسته بندی بازی ها

دسته بندی بازیها   آموزشی ابتدا باید توجه داشت که اصولاً هر نوع وسیله ی بازی به نوعی آموزشی محسوب می شود، زیرا اساساً کودکان ازطریق بازی...

توسط سید ابوالفضل کسائیان
5 اردیبهشت 1403
نقاط عطف رشد کودک 2(9 تا 18 ماهگی)

نقاط عطف رشد کودک 2(9 تا 18 ماهگی)

کودک در دوازده ماهگی   بیشتر بچه ها در این سن چه کاری انجام میدهند: اجتماعی/ احساسی بازیهایی مثل چامچام و تاپتاپ خمیر را با شما انجام...

توسط سید ابوالفضل کسائیان
4 اردیبهشت 1403
نقاط عطف رشد کودک 1(2 تا 6 ماهگی)

نقاط عطف رشد کودک 1(2 تا 6 ماهگی)

آنچه در این مجموعه به عنوان نقاط عطف در سنین مختلف تعیین شده، نشان دهنده مراحل رشد در اغلب کودکان )حدود ٪۷۵( بر اساس دادهه ای موجود و نظرات...

توسط سید ابوالفضل کسائیان
29 فروردین 1403