محصولات مشاهده همه
سرآشپز

سرآشپز

2-4 نفر _+5سال هیجانی، دقت تمرکز، سرعت عمل
233,000 221,350 تومان
منچینو پارچه ای

منچینو پارچه ای

2-4 نفر _ +5 سال دورهمی، رقابتی
98,000 93,100 تومان
پدرخوانده چوبی

پدرخوانده چوبی

11نفر _ +8 سال سناریو های اصلی بازی مافیا، چوبی
308,000 292,600 تومان
شوالیه آتش

شوالیه آتش

2-5 نفر_+6 سال ریسک پذیری، برنامه ریزی
546,000 518,700 تومان
چشم عقاب

چشم عقاب

+2 نفر، +4سال سرعت عمل، رقابت، دقت تمرکز
559,000 531,050 تومان
منچ و مارپله فان اسپورت پارچه ای

منچ و مارپله فان اسپورت پارچه ای

2-4 نفر_+5سال دورهمی
156,000 148,200 تومان
رایا

رایا

2-4 نفر_ +6سال دورهمی، برنامه ریزی
256,000 243,200 تومان
ریسک حرفه ای

ریسک حرفه ای

2-5 نفر_ +8سال استراتژی، رقابتی
675,000 641,250 تومان
غرب وحشی

غرب وحشی

2-4 نفر_ +6 سال دورهمی، برنامه ریزی
376,000 357,200 تومان
اتللو کلاسیک

اتللو کلاسیک

بازی فکری
238,000 226,100 تومان
مونوپولی کلاسیک

مونوپولی کلاسیک

بازی 2_5 نفر +8 سال
376,000 357,200 تومان
روپولی کلاسیک

روپولی کلاسیک

بازی 2_5 نفر +8 سال
376,000 357,200 تومان